Trích dẫn APA

Welter J. Oleszek. (2014). Congressional Procedures and the policy process. CQ Press.

Chicago Style Citation

Welter J. Oleszek. Congressional Procedures and the Policy Process. CQ Press, 2014.

Trích dẫn MLA

Welter J. Oleszek. Congressional Procedures and the Policy Process. CQ Press, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.