Congressional Procedures and the policy process

Sách trình bày những quy trình, thủ tục điều chỉnh mọi khía cạnh của Hạ viện và Thượng viện; ảnh hưởng của nó tới việc đưa ra quyết định bỏ phiếu, thực hiện hay trì hoãn xây dựng luật hoặc hủy bỏ một dự luật của các nhà lập pháp; với một loạt các ví dụ, các tình huống, sách khảo sát cách thức, quá t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Welter J. Oleszek
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : CQ Press, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày những quy trình, thủ tục điều chỉnh mọi khía cạnh của Hạ viện và Thượng viện; ảnh hưởng của nó tới việc đưa ra quyết định bỏ phiếu, thực hiện hay trì hoãn xây dựng luật hoặc hủy bỏ một dự luật của các nhà lập pháp; với một loạt các ví dụ, các tình huống, sách khảo sát cách thức, quá trình các đảng đa số và thiểu số sử dụng các chiến lược để đạt được mục tiêu chính trị; đánh giá về vai trò của ủy ban, hội nghị hòa giải sự khác biệt lưỡng viện
Mô tả vật lý:484tr.