Trích dẫn APA

(2013). Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Những Thách Thức Và Giải Pháp đối Với Chính Sách an Sinh Xã Hội Bền Vững Cho Tất Cả Mọi Người Tại Việt Nam Và Đức. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013.

Trích dẫn MLA

Những Thách Thức Và Giải Pháp đối Với Chính Sách an Sinh Xã Hội Bền Vững Cho Tất Cả Mọi Người Tại Việt Nam Và Đức. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.