Trích dẫn APA

Thích, N. H. (2014). Gieo trồng hạnh phúc. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Thích, Nhất Hạnh. Gieo Trồng Hạnh Phúc. Hà Nội: Lao động, 2014.

Trích dẫn MLA

Thích, Nhất Hạnh. Gieo Trồng Hạnh Phúc. Hà Nội: Lao động, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.