Trích dẫn APA

Karl Popper. (2015). Sự nghèo nàn của thuyết sử luận. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Karl Popper. Sự Nghèo Nàn Của Thuyết Sử Luận. Hà Nội: Tri thức, 2015.

Trích dẫn MLA

Karl Popper. Sự Nghèo Nàn Của Thuyết Sử Luận. Hà Nội: Tri thức, 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.