Trích dẫn APA

Thủ đô Oasinhtơn và đặc khu Côlumbia.

Chicago Style Citation

Thủ đô Oasinhtơn Và đặc Khu Côlumbia.

Trích dẫn MLA

Thủ đô Oasinhtơn Và đặc Khu Côlumbia.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.