Trích dẫn APA

(1997). Hà Nội xưa và nay. Hà Nội: Văn hóa thông tin-Hội nhiếp ảnh HN.

Chicago Style Citation

Hà Nội Xưa Và Nay. Hà Nội: Văn hóa thông tin-Hội nhiếp ảnh HN, 1997.

Trích dẫn MLA

Hà Nội Xưa Và Nay. Hà Nội: Văn hóa thông tin-Hội nhiếp ảnh HN, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.