Hà Nội xưa và nay

Với 155 bức ảnh, tập ảnh giới thiệu và minh họa cuộc sống và các hoạt động văn hóa của người Hà Nội từ xưa đến nay. Có phần chú thích nguồn gốc xuất xứ và ý nghĩa các bức ảnh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hóa thông tin-Hội nhiếp ảnh HN, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương