Trích dẫn APA

Doãn Chính. (2006). Veda Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Doãn Chính. Veda Upanishad Những Bộ Kinh Triết Lý Tôn Giáo Cổ Ấn Độ\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Doãn Chính. Veda Upanishad Những Bộ Kinh Triết Lý Tôn Giáo Cổ Ấn Độ\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.