Veda Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ\

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01061nam a2200229 4500
001 30940
005 20161019040623.0
008 061011s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 181.4  |b V201a 
100 |a Doãn Chính 
245 1 |a Veda Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ\   |c Doãn Chính 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
653 |a ấn độ 
653 |a kinh triết lý 
653 |a tôn giáo 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 11/10/2006  |c Administrator  |d NAL060048164 
942 |c BK 
999 |c 15584  |d 15584 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_V201A  |7 0  |9 43389  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-10-11  |e Khác  |o 181.4 V201a  |p VV00025496  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_V201A  |7 0  |9 43390  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-10-11  |e Khác  |o 181.4 V201a  |p VV00025497  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_V201A  |7 0  |9 43391  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-10-11  |e Khác  |o 181.4 V201a  |p VV00025498  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK