Trích dẫn APA

Biến đổi khí hậu đe doạ tới an toàn của chúng ta: Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ nhân ngaỳ môi trương thế giới.

Chicago Style Citation

Biến đổi Khí Hậu đe Doạ Tới an Toàn Của Chúng Ta: Thông điệp Của Tổng Thư Ký LHQ Nhân Ngaỳ Môi Trương Thế Giới.

Trích dẫn MLA

Biến đổi Khí Hậu đe Doạ Tới an Toàn Của Chúng Ta: Thông điệp Của Tổng Thư Ký LHQ Nhân Ngaỳ Môi Trương Thế Giới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.