Trích dẫn APA

Tổ chức nhà nước: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Tổ Chức Nhà Nước: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Tổ Chức Nhà Nước: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.