Trích dẫn APA

Dân chủ và pháp luật: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Dân Chủ Và Pháp Luật: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Dân Chủ Và Pháp Luật: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.