Trích dẫn APA

Xưa và nay: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Xưa Và Nay: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Xưa Và Nay: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.