Trích dẫn APA

Lê, V. C., & Vũ, V. H. Hiến pháp với việc tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Chicago Style Citation

Lê, Văn Cảm, and Văn Huân Vũ. Hiến Pháp Với Việc Tổ Chức Bộ Máy Quyền Lực Nhà Nước Trong Giai đoạn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Lê, Văn Cảm, and Văn Huân Vũ. Hiến Pháp Với Việc Tổ Chức Bộ Máy Quyền Lực Nhà Nước Trong Giai đoạn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.