Hiến pháp với việc tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

Nêu vai trò của Hiến pháp đối với việc tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền; một số khiếm khuyết chủ yếu của các quy phạm cơ bản về tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1992 và các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Hiến pháp đối với việc tổ chức bộ máy quyền l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Đồng tác giả: Vũ, Văn Huân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01188nam a2200229 p 4500
001 41643
005 20161019042728.0
008 120528|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Lê, Văn Cảm 
245 1 |a Hiến pháp với việc tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
520 |a Nêu vai trò của Hiến pháp đối với việc tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền; một số khiếm khuyết chủ yếu của các quy phạm cơ bản về tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1992 và các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Hiến pháp đối với việc tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền Việt Nam. 
653 |a bộ máy quyền lực Nhà nước 
653 |a hiến pháp 
653 |a Hiến pháp 1992 
653 |a nhà nước pháp quyền 
653 |a sửa đổi hiến pháp 
700 |a Vũ, Văn Huân 
901 |a CV2 
902 |a pl 
911 |a Nguyễn Thúy Lê  |b 28/05/2012  |d TVL120012734 
999 |c 15937  |d 15937