Trích dẫn APA

Hiến pháp nước Việt nam dân chủ cộng hòa 1946.

Chicago Style Citation

Hiến Pháp Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946.

Trích dẫn MLA

Hiến Pháp Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.