Trích dẫn APA

Bùi, H. Đ. Khoa học nông nghiệp và nông dân mới\.

Chicago Style Citation

Bùi, Huy Đáp. Khoa Học Nông Nghiệp Và Nông Dân Mới\.

Trích dẫn MLA

Bùi, Huy Đáp. Khoa Học Nông Nghiệp Và Nông Dân Mới\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.