Trích dẫn APA

Lê, t. C. Hoang mạc hóa ở Ninh thuận, Bình thuận một vấn đề cấp bách\.

Chicago Style Citation

Lê, trần Chấn. Hoang Mạc Hóa ở Ninh Thuận, Bình Thuận Một Vấn đề Cấp Bách\.

Trích dẫn MLA

Lê, trần Chấn. Hoang Mạc Hóa ở Ninh Thuận, Bình Thuận Một Vấn đề Cấp Bách\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.