Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Bảo tồn sử thi ở Đác Lắc - những giải pháp\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hồng. Bảo Tồn Sử Thi ở Đác Lắc - Những Giải Pháp\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hồng. Bảo Tồn Sử Thi ở Đác Lắc - Những Giải Pháp\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.