Trích dẫn APA

Trần, T. L. Đắc Lắc làm gì để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật?\.

Chicago Style Citation

Trần, Tiến Linh. Đắc Lắc Làm Gì để Ngăn Chặn Tình Trạng Vi Phạm Pháp Luật?\.

Trích dẫn MLA

Trần, Tiến Linh. Đắc Lắc Làm Gì để Ngăn Chặn Tình Trạng Vi Phạm Pháp Luật?\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.