Trích dẫn APA

Xóa nốt những kiểu cấm chợ, ngăn sông trá hình: Phóng sự điều tra.

Chicago Style Citation

Xóa Nốt Những Kiểu Cấm Chợ, Ngăn Sông Trá Hình: Phóng Sự điều Tra.

Trích dẫn MLA

Xóa Nốt Những Kiểu Cấm Chợ, Ngăn Sông Trá Hình: Phóng Sự điều Tra.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.