Trích dẫn APA

Văn Phong. Lời cảnh báo từ Tây Nguyên\.

Chicago Style Citation

Văn Phong. Lời Cảnh Báo Từ Tây Nguyên\.

Trích dẫn MLA

Văn Phong. Lời Cảnh Báo Từ Tây Nguyên\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.