Lời cảnh báo từ Tây Nguyên\

Về hiện tượng hạn hán ở Tây nguyên một phần do thiên nhiên En nino, nhưng một sự thật hiển nhiên là rừng đã đóng nhưng Máu của rừng vẫn chảy. Đó là một thảm họa khi lũ lụt về cuốn trôi tất cả các thành phố

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương