Lốc một dạng thiên tai bất khả kháng\

Hiện tượng Lốc xảy ra trong hai tháng 4&5-1998 ở 20 tỉnh, thành trong cả nước, đã gây thiệt hại đáng kể về người và vật chất. Thành quy luật của tự nhiên, con người không thể chủ động phòng tránh được

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Tặng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương