Trích dẫn APA

Trường Xuân. Sẵn sàng đối phó với thiên tai. Bão và bốn biện pháp phòng, chống bão ở nước ta\.

Chicago Style Citation

Trường Xuân. Sẵn Sàng đối Phó Với Thiên Tai. Bão Và Bốn Biện Pháp Phòng, Chống Bão ở Nước Ta\.

Trích dẫn MLA

Trường Xuân. Sẵn Sàng đối Phó Với Thiên Tai. Bão Và Bốn Biện Pháp Phòng, Chống Bão ở Nước Ta\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.