Sẵn sàng đối phó với thiên tai. Bão và bốn biện pháp phòng, chống bão ở nước ta\

Tác giả giới thiệu sự hình thành và phát triển của bão, nhất là bão nhiệt đới, trong đó có bão Việt nam; những hiện tượng về bão và những tác hại do bão gây ra; cách dự báo và biện pháp phòng chống

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Xuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương