Trích dẫn APA

Thích, M. T. Phật giáo Việt nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước\.

Chicago Style Citation

Thích, Minh Tiến. Phật Giáo Việt Nam Trong Sự Nghiệp đổi Mới Của đất Nước\.

Trích dẫn MLA

Thích, Minh Tiến. Phật Giáo Việt Nam Trong Sự Nghiệp đổi Mới Của đất Nước\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.