Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7-1998

Từ 29 đến 31-7-1998, chính phủ họp thảo luận và quyết nghị 1 số vấn đề: về dự án Luật đất đai (sửa đổi), dự án Luật SĐ, BS luật bầu cử HĐND, nội dung thực hiện NQTW5, đề án xuất khẩu lao động và những vấn đề chủ yếu về kinh tế-xã hội cuối năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
lp
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!