Trích dẫn APA

Hà, T. G. Xử lý rác thải ở Nhật bản\.

Chicago Style Citation

Hà, Thanh Giang. Xử Lý Rác Thải ở Nhật Bản\.

Trích dẫn MLA

Hà, Thanh Giang. Xử Lý Rác Thải ở Nhật Bản\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.