Trích dẫn APA

Mạnh Hùng. Hãy ngăn chặn ngay việc xâm phạm di tích thành cổ Luy lâu\.

Chicago Style Citation

Mạnh Hùng. Hãy Ngăn Chặn Ngay Việc Xâm Phạm Di Tích Thành Cổ Luy Lâu\.

Trích dẫn MLA

Mạnh Hùng. Hãy Ngăn Chặn Ngay Việc Xâm Phạm Di Tích Thành Cổ Luy Lâu\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.