Hãy ngăn chặn ngay việc xâm phạm di tích thành cổ Luy lâu\

Thành cổ Luy Lâu nằm trên địa phận xã Khương Mỹ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là trị sở của Giao Châu từ nhiều thế kỷ kể từ khi kinh thành Cổ loa thất thủ (năm 111 TCN). Hai bà trưng đã tiến công giải phóng 65 thành trì và tiêu diệt giặc Hán tại Luy Lâu, thành trì cuối cùng của Thái thú Tô Định;...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!