Trích dẫn APA

Hồng Lê, & Thái Sơn. Thái Lan đối phó với vấn đề thiếu nước sinh hoạt\.

Chicago Style Citation

Hồng Lê, and Thái Sơn. Thái Lan đối Phó Với Vấn đề Thiếu Nước Sinh Hoạt\.

Trích dẫn MLA

Hồng Lê, and Thái Sơn. Thái Lan đối Phó Với Vấn đề Thiếu Nước Sinh Hoạt\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.