Nam định - Lợn chết hàng loạt. Vì sao

700 con lợn ốm và 354 con bị chết mỗi ngày. Giá thịt lợn giảm còn 4.000đ/kg. Đã xuất hiện các đầu nậu mua thịt lợn chết đem bán ở các tỉnh xung quanh không qu kiểm dịch

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!