Trích dẫn APA

Dương, D. M. Nói và làm là yêu cầu khẩn thiết và quan trọng hàng đầu hiện nay: Trao đổi ý kiến\.

Chicago Style Citation

Dương, Danh Mỵ. Nói Và Làm Là Yêu Cầu Khẩn Thiết Và Quan Trọng Hàng đầu Hiện Nay: Trao đổi ý Kiến\.

Trích dẫn MLA

Dương, Danh Mỵ. Nói Và Làm Là Yêu Cầu Khẩn Thiết Và Quan Trọng Hàng đầu Hiện Nay: Trao đổi ý Kiến\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.