Trích dẫn APA

Lê, H. Vì sao rừng Tây Nguyên bị tàn phá\.

Chicago Style Citation

Lê, Huân. Vì Sao Rừng Tây Nguyên Bị Tàn Phá\.

Trích dẫn MLA

Lê, Huân. Vì Sao Rừng Tây Nguyên Bị Tàn Phá\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.