Phát hiện những di vật quý trong lòng đất Hà nội\

Tại Hà nội các nhà khảo cổ học đã khai quật tìm thấy nhiều hiện vật cổ quý nằm trong lòng đất thuộc các thời Lý, Trần, Lê. Những hiện vật đó đã để lại ý tưởng kiến trúc của người xưa

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Mỹ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tại Hà nội các nhà khảo cổ học đã khai quật tìm thấy nhiều hiện vật cổ quý nằm trong lòng đất thuộc các thời Lý, Trần, Lê. Những hiện vật đó đã để lại ý tưởng kiến trúc của người xưa