Gửi nội dung này: Mọi hành động của bất cứ nước nào xâm phạm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là vi phạm chủ quyền của Việt nam