Trích dẫn APA

Miền trung lại chìm trong lũ lớn.

Chicago Style Citation

Miền Trung Lại Chìm Trong Lũ Lớn.

Trích dẫn MLA

Miền Trung Lại Chìm Trong Lũ Lớn.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.