Tệ ném đất đá lên tàu hỏa - Bao giờ chấm dứt\

Hiện tượng ném đất đá và chất bẩn lên tầu làm nhiều người bị thương đang tái diễn ở nhiều nơi. Gần đây nhất ngày 25-9-1999 kẻ xấu đã làm trưởng tàu Phạm Duy Tân bị thương nặng dập lá mía và rạn xương sọ. Bài viết cảnh báo các ngành chức năng cần ra tay để giữ nghiêm phép nước và an toàn cho những đo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Nam Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Hiện tượng ném đất đá và chất bẩn lên tầu làm nhiều người bị thương đang tái diễn ở nhiều nơi. Gần đây nhất ngày 25-9-1999 kẻ xấu đã làm trưởng tàu Phạm Duy Tân bị thương nặng dập lá mía và rạn xương sọ. Bài viết cảnh báo các ngành chức năng cần ra tay để giữ nghiêm phép nước và an toàn cho những đoàn tàu