Tạo ra sức mạnh mới thúc đẩy tình hình phát triển với chất lượng cao hơn\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCHTWĐK8, ngày 4-11-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00745nab a2200217 a 4500
001 11590
005 20161019042851.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Lê, Khả Phiêu 
245 1 |a Tạo ra sức mạnh mới thúc đẩy tình hình phát triển với chất lượng cao hơn\   |c Lê Khả Phiêu 
520 |a Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCHTWĐK8, ngày 4-11-1999 
653 |a chính trị 
653 |a ct 
653 |a HNTW8K8 
653 |a phát biểu 
773 |t Nhân dân  |d 05-11-1999 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050028800 
942 |c BT 
999 |c 21422  |d 21422