Trích dẫn APA

Quốc Anh. Thế kỷ 20: Theo bước đi thời gian\.

Chicago Style Citation

Quốc Anh. Thế Kỷ 20: Theo Bước đi Thời Gian\.

Trích dẫn MLA

Quốc Anh. Thế Kỷ 20: Theo Bước đi Thời Gian\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.