Thế kỷ 20: Theo bước đi thời gian\

Miêu tả diễn biến cuộc chiến tranh thế giới lần II và kết thúc ngày 9-5-1945. Ngày 26-5-1945, Liên hợp quốc thành lập với 51 quốc gia, thông qua Hiến chương (được Hội nghị San Francisco soạn thảo ngày 25-4-1945 và 5 nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên xô và Trung hoa ký thừa nhận 26-6-1945). 1-6-1945 Mỹ chiếm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Miêu tả diễn biến cuộc chiến tranh thế giới lần II và kết thúc ngày 9-5-1945. Ngày 26-5-1945, Liên hợp quốc thành lập với 51 quốc gia, thông qua Hiến chương (được Hội nghị San Francisco soạn thảo ngày 25-4-1945 và 5 nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên xô và Trung hoa ký thừa nhận 26-6-1945). 1-6-1945 Mỹ chiếm đảo Okinawa. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật ngày 6-8 & 9-8-1945. Ngày 2-9-1945, Nhật ký văn bản đầu hàng không điều kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước VNDCCH