Trích dẫn APA

Cột cờ Hà nội.

Chicago Style Citation

Cột Cờ Hà Nội.

Trích dẫn MLA

Cột Cờ Hà Nội.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.