Trích dẫn APA

Nguyễn, T. O. Thực hiện các quyền của phụ nữ ở Việt Nam\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Oanh. Thực Hiện Các Quyền Của Phụ Nữ ở Việt Nam\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Oanh. Thực Hiện Các Quyền Của Phụ Nữ ở Việt Nam\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.