Thực hiện các quyền của phụ nữ ở Việt Nam\

Bài viết phân tích các biện pháp thực hiện quyền phụ nữ ở nước ta và kết quả thực hiện quyền đó. Bên cạnh đó là những yêu cầu, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức có những chính sách cụ thể ưu đãi, thúc đẩy sự bảo đảm cho phụ nữ tiến bộ và phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Oanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00877nab a2200205 a 4500
001 12519
005 20161019042905.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Thị Oanh 
245 1 |a Thực hiện các quyền của phụ nữ ở Việt Nam\   |c Nguyễn Thị Oanh 
520 |a Bài viết phân tích các biện pháp thực hiện quyền phụ nữ ở nước ta và kết quả thực hiện quyền đó. Bên cạnh đó là những yêu cầu, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức có những chính sách cụ thể ưu đãi, thúc đẩy sự bảo đảm cho phụ nữ tiến bộ và phát triển 
653 |a ct 
653 |a Phụ nữ 
653 |a quyền phụ nữ 
773 |t Nhân dân  |d 08-3-2000 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050029729 
942 |c BT 
999 |c 22316  |d 22316