Thực hiện các quyền của phụ nữ ở Việt Nam\

Bài viết phân tích các biện pháp thực hiện quyền phụ nữ ở nước ta và kết quả thực hiện quyền đó. Bên cạnh đó là những yêu cầu, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức có những chính sách cụ thể ưu đãi, thúc đẩy sự bảo đảm cho phụ nữ tiến bộ và phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Oanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!