Trích dẫn APA

Phạm, V. K. Bước tiến mới trong bảo đảm và phát triển nhân quyền ở nước ta\.

Chicago Style Citation

Phạm, Văn Khánh. Bước Tiến Mới Trong Bảo đảm Và Phát Triển Nhân Quyền ở Nước Ta\.

Trích dẫn MLA

Phạm, Văn Khánh. Bước Tiến Mới Trong Bảo đảm Và Phát Triển Nhân Quyền ở Nước Ta\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.