Trích dẫn APA

Xuân Ba. Đại tướng Lê Đức Anh - những chuyện đời thường\.

Chicago Style Citation

Xuân Ba. Đại Tướng Lê Đức Anh - Những Chuyện đời Thường\.

Trích dẫn MLA

Xuân Ba. Đại Tướng Lê Đức Anh - Những Chuyện đời Thường\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.