Trích dẫn APA

Nguyễn, X. S. Sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đập tan tham vọng của chủ nghĩa phát-xít\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuân Sơn. Sức Mạnh Vĩ đại Của Chủ Nghĩa Xã Hội đập Tan Tham Vọng Của Chủ Nghĩa Phát-xít\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuân Sơn. Sức Mạnh Vĩ đại Của Chủ Nghĩa Xã Hội đập Tan Tham Vọng Của Chủ Nghĩa Phát-xít\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.